Skip to content

nais as a service

Nais er en sikker og robust applikasjonsplattform for offentlig sektor i Norge. Nais gjør det lett for team å utvikle og drifte sine egne applikasjoner i skyen. Plattformen kjører på toppen av Google Cloud Platform i Finland.

Fart og flyt

Nais tilbyr en selvbetjent utvikleropplevelse som optimerer for fart og flyt i teamene som bruker plattformen. Plattformen tilbyr: * Et kraftig og skalerbart kjøretidsmiljø for applikasjoner basert på kubernetes * Fornuftige standardverdier for konfigurasjon av applikasjoner, med full frihet til å gjøre egne justeringer * Enkel provisjonering av komponenter som PostgreSQL, OpenSearch, Redis, fillagring og Kafka. * Observability-verktøy for apper, inkludert logger og metrikker

Sikkerhet

Plattformen er designet for å være så robust og sikker som mulig. Den er bygget på toppen av Googles skyplattform, og benytter kjente open source-kompoenter som til enhver tid holdes oppdatert. Hver organisasjon som benytter plattformen, hvert team som benytter plattformen, og hver applikasjon som kjører på plattformen er adskilt fra hverandre etter zero trust-prinsippet.

Uansett hvilke sikringstiltak som ligger i selve plattformen er sikkerheten i den enkelte applikasjon som kjører på plattformen helt avgjørende. Det er det enkelte teams ansvar å sørge for å gjøre gode valg i utviklingen av sine applikasjoner, og det viktigste sikkerhetstiltaket for enhver organisasjon som utvikler digitale tjenester er god sikkerhetskompetanse blant utviklerne sine.

Likevel kan en god plattform gjennom kravene den stiller og verktøyene den tilbyr påvirke applikasjonene som kjører på den i en positiv retning. En sentral filosofi i nais-plattformen er at det skal være "lett å gjøre rett". Dette kommer blant annet til syne gjennom de (sikre) standardverdiene som er satt i all konfigurasjon, samt standardkomponenter for de mest sårbare operasjoner en utvikler typisk møter på (som autentisering av brukere og sikker kommunikasjon mellom applikasjoner).

Vedlikehold og drift

Plattformen holdes til enhver tid oppdatert gjennom nedetidsfri utrulling. Det planlegges ikke vedlikeholdsvinduer da applikasjoner som kjører på plattformen ikke påvirkes av vedlikeholdet.

Plattformteamet har vakt 24/7 som håndterer kritiske hendelser.

Hjelp og støtte

Alle team som tar i bruk plattformen blir en del av slack-kanalen for utviklere på plattformen. I denne kanalen hjelper utviklere som bruker plattformen hverandre med svar på spørsmål, i tillegg til at nais-teamet svarer på supporthenvendelser.


Last update: November 29, 2023
Created: November 29, 2023